E-POE KASUTUS JA PRIVAATSUSTINGIMUSED 

1. Kasutustingimuste kehtivus

1.1. Veebilehe Rosenberry.ee Einekarpide E-poe (edaspidi E-pood) omanik on Rosenberry OÜ, registrikood 14410836, asukohaga Savi 3/4, Pärnu, 80010, e-posti aadress tellimus@rosenberry.ee.

1.2. Kasutustingimused kehtivad kõikidele õigussuhetele, toodete (Toode) pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset E-poe kasutaja (Ostja) ja E-poe omaniku vahel.

1.2.1 Käesolevad kasutustingimused ei kehti www.rosenberry.ee veebilehel sisalduvate Rosenberry jäätiste ja teiste toiduainete kohta.

1.3. E-pood võib igal ajal kasutustingimusi muuta. Kasutustingimuste muudatused avaldatakse veebilehel rosenberry.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Ostja, et on kasutustingimustega nõusutnud.

2. HINNA- JA TOOTEINFO

2.1. Kõik E-poe hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu vastavalt Eesti Vabariigi seaduses sätestatud määrale.

2.2. Toote hinnale lisandub Toote saatmiskulu. Toote saatmiskulu sõltub Ostja asukohast ja kättetoimetamise viisist. Toote saatmiskulud kuvatakse E-poes enne ostu sooritamist, nii et Ostjal on võimalik nendega tutvuda.

2.3. Kui Ostja tellib Toote väljastpoolt Euroopa Liitu, siis võib Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Ostja. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab E-pood Ostjal tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.

2.4 E-pood võib igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse E-poe lehel rosenberry.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.

2.5 Kui Ostja tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Ostjale hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.

2.6 Soodustuste olemasolul arvutatakse Toote allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA MAKSMINE

3.1. Tellimus on võimalik esitada rosenberry.ee lehelt E-poest.

3.2. Ostja valib E-poest soovitud Toote(d) ning vajutab Toote lehel nupule „Lisa ostukorvi”. Vajutades seejärel nupule „Soorita ost” saab ostukorvis olevaid Tooteid vaadata, koguseid muuta ja eemaldada. Samal lehel saab valida sobiva kohaletoimetamise viisi ning tutvuda saatmiskuludega.

3.3. Tellimust esitades sisestab Ostja oma andmed - nime, e-posti aadressi, ettevõtte nime (kui arve läheb juriidilisele isikule), saatmise aadressi ja telefoni numbri. Korrektselt sisestatud kohaletoimetamise info tagab toote kiire ja probleemideta Ostjani jõudmise. Peale tellimuse esitamist võib E-pood Ostjaga ühendust võtta, et vajadusel veel tellimuse detaile täpsustada.

3.4. Kui Ostja poolt valitud Toodet ei ole võimalik tarnida seoses Toote lõppemisega või muul põhjusel, siis teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning Müüjal on õigus tellimus tühistada nii osaliselt kui täielikult. Osalise tühistamise korral võib Müüja paluda täpsustada Ostja soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada. Kui ilmneb, et tellitud Toodet ei ole võimalik tarnida peale ostusumma laekumist E-poe arveldusarvele, tagastatakse tasutud summa viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3.5. Toote eest on võimalik tasuda kas ülekandega (arve alusel), pangalingi, krediitkaardi või Paypaliga. Ostja tasub tellimust kinnitades 100% Toote hinnast.

3.6. Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluv summa laekumisest E-poe arveldusarvele.

4. KOHALETOIMETAMINE

4.1. E-pood toimetab Toote Ostjani tähitud postiga või pakiautomaadi teenusega. E-pood teavitab Ostjat e-posti teel, kui Toode on teele pandud (ning annab teada paki jälgimiskoodi).

4.2. Kohaletoimetamine võtab Eesti siseselt aega paar tööpäeva, Euroopas 7-9 päeva ja mujal maailmas 21 päeva. Nimetatud tähtajad on informatiivsed. Kui selleks ajaks pole toode kohale jõudnud, siis võtta E-poega ühendust.

4.3. Erandjuhtumitel, kui tooted valmistatakse eritellimusena, on õigus kaup kohale toimetada punktis 4.2. nimetatust pikema tähtaja jooksul. Käesoleval juhul lepitakse pikem tarnetähtaeg Ostjaga eraldi kirjalikult kokku.

4.4. E-pood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Ostja poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.

5. TAGANEMISÕIGUS

5.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus E-poes sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul.

5.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

5.3. Taganemisõigus ei kehti lepingule, mille esemeks on:

5.3.1. sellise Toote üleandmine, mis on valmistatud eritellimusena, arvestades lepingupooleks oleva Ostja isiklikke vajadusi;

5.3.2. sellise Toote üleandmine, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

5.3.3. sellise Toote üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

5.3.4. sellise suletud pakendis Toote üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

5.4. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi Toodet kasutada muul viisil kui on vajalik Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu Ostjal lubataks seda tavapäraselt teha füüsilises kaupluses.

5.4.1. Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Ostjani jõudes. Toode peab olema kasutamata ehk tootel ei tohi olla mingisuguseid märke, jälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Ostjani jõudes. Kasutamisjälgedega tagastatavaid Tooteid E-pood ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Ostjale.

5.5. Toote tagastamiseks tuleb esitada müügilepingust taganemise avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul Toote kättesaamisest ning see tuleb edastada e-posti aadressil tellimus@rosenberry. Ostja peab toote tagastama taganemisavalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama sama aja jooksul tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Toote üle andnud logistikafirmale. 

5.6. Kui Ostja saadab Toote tagasi vastavalt eeltoodud tingimustele, siis tagastab E-pood Ostjale toote maksumuse (saatmiskulud jäävad Ostja kanda). Toote maksumus tagastatakse Ostjale mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, alates hetkest, mis Ostja on edastanud E-poele tagastamisavalduse, tingimusel, et tagastatav Toode ise jõuab E-poeni selle aja (s.t 14 päeva) jooksul.

5.7. Kui Tootel esineb defekte, on Ostja kohustatud kontakteeruma E-poega esimesel võimalusel, selleks et esitada vastav avaldus. E-pood asendab Toote või juhul kui see ei ole võimalik, tagastab Toote maksumuse. Kui Toode on kahjustatud, siis tasub Toote ümbervahetamise kulud E-pood. Pretensioonide esitamise õigus on tarbijast Ostjal 2 aastat alates ostu sooritamisest.

5.8 Toote tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud punktis 5.7. nimetatud juhul. Toote tagastamise kulu sõltub Ostja asukohast ja tagastamise viisist.

5.9. E-poel on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui Ostja poolt tellitud Toodet kui ei ole võimalik toota või kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse, siis teavitatakse Ostjat sellest e-posti teel ja Ostjale tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Toote tellimisest.

6. PRETENSIOONIDE ESITAMINE, VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1. E-poe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.

6.1.1. E-pood vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas asja Ostjale üleandmise hetkel ning mis ilmneb kahe aasta jooksul arvates Toote Ostjale üleandmisest. Pärast üleandmist tekkinud puuduse eest E-pood ei vastuta.

6.1.2. Kui E-pood vastutab kaubal esinevate puuduste eest, parandab või asendab E-pood puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab E-pood Ostjale kõik lepingu alusel saadud maksed.

6.2. Lingid , mis viivad e-poest teistele veebilehekülgedele ei ole E-poe kontrolli all ning E-pood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.

6.3. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

7. PRIVAATSUSTINGIMUSED, ISIKUANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMINE

7.1. Ostja annab E-poele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Ostja poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse E-poe poolt, eesmärgiga täita Ostja esitatud Toote tellimus ning arendada E-poe poolt Ostjale pakutavat teenust.

7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta – Ostja nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud Toote andmed.

7.3 E-pood võib edastada Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kohaletoimetamiseks kulleriteenust osutavale ettevõttele (Itella Smartpost, Omniva).

7.4 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. E-pood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

7.5 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.

7.6 E-pood võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil.

8. AUTORIÕIGUSED

8.1. E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna E-poele.

8.2 Keelatud on sellise punktis 8.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta E-poele.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA KOHALDATAV ÕIGUS

9.1. Kui Ostjal on E-poe vastu pretensioone palume need edastada e-posti aadressile tellimus@rosenberry.ee.

9.2. Kõik vaidlused Ostja ja E-poe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kompromissile ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.